Niedziela 04 Grudnia 2022 - Barbary, Hieronima, Krystiana
aktualności kontakt

Menu

 

BIP PSM Kościerzyna

Rok szkolny 2020/21

 KALENDARZ SZKOLNY 2020/2021

Data

Wydarzenie

Odpowiedzialni

 

01.09.2020

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – godz. 12.00

K. Karczewska

01.09.2020

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

K. Karczewska

14.09.2020

Walne zebranie rodziców oraz spotkanie z Radą Rodziców godz.1700

K. Karczewska

12.10.2020

Walne zebranie uczniów godz. 1630 połączone z pasowaniem uczniów kl. I i koncertem z okazji święta Edukacji Narodowej.

M. T. Wirzba,
N. Kosętka

11.2020

Koncert z okazji odzyskania Niepodległości.

M.W. Bednarek,
E. Mazur

11.2020

XVII Zaduszki Jazzowe (organizowane wspólnie z Urzędem Miasta

K. Karczewska

XI  – III 2021

koncerty klas instrumentalnych z udziałem rodziców

wszyscy nauczyciele

21.12.2020  

Szkolny Wieczór Wigilijny

N. Kosętka

XII- 2020 – I-2021

Półroczny sprawdzian umiejętności uczniów

wszyscy nauczyciele

10. 01. 2021

Popis najlepszych uczniów i zespołów kameralnych

B. Makowska

01.  2021  

Koncert kolęd w kościele – orkiestra szkolna, chór

M. Piontek,
Z.Kąkol,
M. Bednarek

02.2021

„Dzień Mazurka Dąbrowskiego” – koncert Wyjazd uczniów do  Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie.

M. Bednarek,
E. Mazur

17.03.2021   

XXVI  Kaszubskie Spotkania Akordeonowe dla Szkół Muzycznych I stopnia 

wszyscy nauczyciele

19.04. 2021

XII Kaszubskie Prezentacje Skrzypcowe

I. Fortuna
i B. Makowska

III-V 2021

Koncerty rekrutacyjne - wyjście do szkół i przedszkoli

wszyscy nauczyciele

IV 2021

XVI Wiosenna Gala Koncertowa - organizowana wspólnie ze Starostwem Powiatowym i Urzędem Miasta 

K. Karczewska

V  2021 

Występy zespołów rytmicznych dla rodziców

M. Wirzba

05. 2021

Dzień Otwarty Szkoły 

M. T. Wirzba

VI  2021

Egzaminy promocyjne

wszyscy nauczyciele

14.06.2021  

Przesłuchania kandydatów do szkoły

wszyscy nauczyciele

09. 2020 -06. 2021

Koncerty z zaproszeniem artystów z zewnątrz

K. Karczewska

25.06.2021

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w sali szkoły z    koncertem   absolwentów

K. Karczewska

 Egzaminy półroczne od 14 do 22 grudnia  2020  

Rada Pedagogiczna - półroczna 18 stycznia 2021

 Egzaminy końcowo roczne od 07 do 14 czerwca 2021

 Egzamin wstępny dla kandydatów – 15 czerwca 2021

 Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna – 21 czerwca 2021

    -   ‘’   -                  - podsumowująca – 25 czerwca 2021

 


************************************

KALENDARZ SZKOLNY 2019/2020

Data

Wydarzenie

Odpowiedzialni

 

02.09.2019

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – godz. 12.00

K. Karczewska

02.09.2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w auli szkoły (koncert  –  Marek Czajka-perkusja i Eugenia Mazur-fortepian)

K. Karczewska

10.09.2019

Walne zebranie rodziców oraz spotkanie z Radą Rodziców godz.1630

K. Karczewska

15.10.2019

Walne zebranie uczniów godz. 1630 połączone z pasowaniem uczniów kl. I i koncertem z okazji święta Edukacji Narodowej.

M. T. Wirzba,                 N. Kosętka

08.11.2019

Koncert z okazji odzyskania Niepodległości.

M.W. Bednarek,
E. Mazur

18.11.2019

XVII Zaduszki Jazzowe (organizowane wspólnie z Urzędem Miasta

K. Karczewska

XI  – III 2020

koncerty klas instrumentalnych z udziałem rodziców

wszyscy nauczyciele

17.12.2019  

Szkolny Wieczór Wigilijny

N. Kosętka

XII- 2019 – I-2020

Półroczny sprawdzian umiejętności uczniów

wszyscy nauczyciele

10. 01. 2020

Popis najlepszych uczniów i zespołów kameralnych

B. Makowska

01.  2020  

Koncert kolęd w kościele – orkiestra szkolna, chór

M. Piontek,                Z.Kąkol,                        M. Bednarek

05.02.2020

„Dzień Mazurka Dąbrowskiego” – koncert Wyjazd uczniów do  Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie.

M. Bednarek,               E. Mazur

18.03.2020   

XXVI  Kaszubskie Spotkania Akordeonowe dla Szkół Muzycznych I stopnia 

wszyscy nauczyciele

24.04. 2020

XII Kaszubskie Prezentacje Skrzypcowe

I. Fortuna                     i B.Makowska

III-V 2020

Koncerty rekrutacyjne - wyjście do szkół i przedszkoli

wszyscy nauczyciele

20-IV 2020

XVI Wiosenna Gala Koncertowa - organizowana wspólnie ze Starostwem Powiatowym i Urzędem Miasta 

K. Karczewska

V  2020 

Występy zespołów rytmicznych dla rodziców

M. Wirzba

27.05. 2020

Dzień Otwarty Szkoły 

M. T. Wirzba

VI  2020

Egzaminy promocyjne

wszyscy nauczyciele

15.06.2020  

Przesłuchania kandydatów do szkoły

wszyscy nauczyciele

09. 2019 -06. 2020

Koncerty z zaproszeniem artystów z zewnątrz

K. Karczewska

26.06.2020

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w sali szkoły z    koncertem   absolwentów

K. Karczewska

TERMINY WYWIADÓWEK w roku szkolnym 2019/2020

09.12.2019 r. - poniedziałek

03.02.2020 r. - poniedziałek

25.05.2020 r.- poniedziałekKalendarz szkolny 2018/2019

Data

Wydarzenie

02.09.2018

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – godz. 12.00

02.09.2018

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w auli szkoły

10.09.2018

Walne zebranie rodziców oraz spotkanie z Radą Rodziców godz.1700

16.10.2018

Walne zebranie uczniów godz. 1630 połączone z pasowaniem uczniów kl. I i koncertem z okazji święta Edukacji Narodowej.

14.11.2018

Koncert z okazji odzyskania Niepodległości.

19.11.2018

XVI Zaduszki Jazzowe (organizowane wspólnie z Urzędem Miasta- Aleksander Narkun z zespołem

XI  – III

koncerty klas instrumentalnych z udziałem rodziców

19.12.2018  

Szkolny Wieczór Wigilijny

XII  2018

Półroczny sprawdzian umiejętności uczniów

14. 01. 2019

Popis najlepszych uczniów i zespołów kameralnych

01.  2019  

Koncert kolęd w kościele – orkiestra szkolna, chór

06.02.2019

„Dzień Mazurka Dąbrowskiego” – koncert Wyjazd uczniów do  Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie.

20.03.2019   

XXV  Kaszubskie Spotkania Akordeonowe dla Szkół Muzycznych I stopnia 

08.04. 2019

XI Kaszubskie Prezentacje Skrzypcowe

III-V 2019

Koncerty rekrutacyjne - wyjście do szkół i przedszkoli

IV 2019

XV Wiosenna Gala Koncertowa - organizowana wspólnie ze Starostwem Powiatowym i Urzędem Miasta  

V  2019 

Występy zespołów rytmicznych dla rodziców

20.05. 2019

Dzień Otwarty Szkoły 

VI  2019

Egzaminy promocyjne

12.06. 2019  

Przesłuchania kandydatów do szkoły

09. 2018 -06. 2019

Koncerty z zaproszeniem artystów z zewnątrz

21.06.2019

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w sali szkoły z    koncertem   absolwentów

zimowa przerwa świąteczna  -  23 – 31 grudnia 2018 r.

ferie zimowe – 11 do 24 lutego 2019 r.

wiosenna przerwa świąteczna – 18 do  23 kwietnia 2019 r.

dni wolne od zajęć: 15.10.2018 r., 02.11.2018 r., 20.03.2019 r., 08.04.2019 r.,  

                                               30.04.2019 r., 02.05.2019 r.

koniec roku szkolnego – 21 czerwca 2019 r.


KALENDARZ SZKOLNY 2017/2018

04.09.2017 r. –   Posiedzenie Rady Pedagogicznej – godz. 12.00
04.09.2017 r. –   Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w auli szkoły
                          (koncert  –  Aleksandra Kurnyta z uczniem)                          
11.09.2017 r. –  Walne zebranie rodziców oraz spotkanie z Radą Rodziców
                            godz.17.00
11.10.2017-       Walne zebranie uczniów godz. 1630 połączone
                             z pasowaniem uczniów kl. I i koncertem z okazji święta
                            Edukacji Narodowej.
06.XI 2017 r. -  Jubileusz 35-lecia Szkoły.
20.XI 2017 r. –  XIV Zaduszki Jazzowe (organizowane wspólnie z Urzędem
                           Miasta
XI  – III 2017 –  koncerty klas instrumentalnych z udziałem rodziców- 
                                                              
20.XII 2017 r.    – Szkolny Wieczór Wigilijny
XII  2017 r.   –     półroczny sprawdzian umiejętności uczniów –
                             ( wszyscy nauczyciele)
15. I  2018 r. - popis najlepszych uczniów i zespołów kameralnych

I   2018 r.   – koncert kolęd w kościele

28.II 2018 r.- „Dzień Mazurka Dąbrowskiego” – koncert. Wyjazd uczniów
                        do  Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie.
21.III 2018 r.- XXIV  Kaszubskie Spotkania Akordeonowe dla Szkół
                          Muzycznych I stopnia
16 IV. 2018 r.    -   X Kaszubskie Prezentacje Skrzypcowe

III-V 2018 r. –    koncerty rekrutacyjne - wyjście do szkół i przedszkoli –
IV 2018 r. -        XIV Wiosenna Gala Koncertowa - organizowana wspólnie
                            ze Starostwem Powiatowym i Urzędem Miasta
 V  2018  –         Występy zespołów rytmicznych dla rodziców
28.V 2018 r. –     Dzień Otwarty Szkoły
VI  2018 r. –       Egzaminy promocyjne
13.VI  2018 r.    -    przesłuchania kandydatów do szkoły
IX.2017 -VI 2018 –    koncerty z zaproszeniem artystów z zewnątrz
22.VI  2018 r. –    uroczyste zakończenie roku szkolnego w sali szkoły z  
                      koncertem   absolwentów
zimowa przerwa świąteczna  -  23 – 30 grudnia 2017 r.
ferie zimowe – 29  stycznia do 10 lutego 2018 r.
wiosenna przerwa świąteczna – 29 marca – 03 kwietnia 2018 r.
dni wolne od zajęć:
06.XI 2017, 21.III 2018, 16.IV 2018,  02.V 2018 r.,04.V. 2018 r.,  01.VI 2018 r.

koniec roku szkolnego – 22 czerwca 2018 r.
Egzaminy półroczne od 13 do 21 grudnia  2017
Rada Pedagogiczna - półroczna 10 stycznia 2018

Egzaminy końcowo roczne od 04 do 12 czerwca 2018

Egzamin wstępny dla kandydatów – 13 czerwca 2018

Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna – 18 czerwca 2018
    -   ‘’   -                  - podsumowująca – 22 czerwca 2018


KALENDARZ SZKOLNY

2016/2017

 

01.09.2016 r. –   Posiedzenie Rady Pedagogicznej – godz. 12.00

01.09.2016 r. –   Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w auli szkoły

                          (koncert   –  A. Nowak + absolwentki M. K. Kłopeckie – J.Brahms – 

                             Taniec węgierski g-moll na 4 ręce.)                         

 12.09.2016 r. –  Walne zebranie rodziców oraz spotkanie z Radą Rodziców godz.1700

12.10.2016-       Walne zebranie uczniów godz. 1630 połączone z pasowaniem uczniów

kl. I i koncertem z okazji święta Edukacji Narodowej.

07.XI.2016 r. –    XIII Zaduszki Jazzowe organizowane wspólnie z Urzędem Miasta

                           (odp. K. Karczewska)

09.XI.2016 –     Święto Niepodległości – Koncert w wykonaniu chóru szkolnego i

                            solistów.

XI  – III 2016 –  koncerty klas instrumentalnych z udziałem rodziców.

21.XII 2016 r.    – Szkolny Wieczór Wigilijny

XII  2016 r.   –     półroczny sprawdzian umiejętności uczniów

09. I. 2017 r. - popis najlepszych uczniów i zespołów kameralnych                              

I. 2017 r.   –        koncert kolęd w kościele                              

27.II.2017 r.-       „Dzień Mazurka Dąbrowskiego” – koncert

               

22.III.2017 r.-     XXIII  Kaszubskie Spotkania Akordeonowe dla Szkół Muzycznych

                I stopnia  - wszyscy nauczyciele

03.IV. 2017 r.    -   IX Kaszubskie Prezentacje Skrzypcowe

III-V 2017 r. –    koncerty rekrutacyjne - wyjście do szkół i przedszkoli

 V  2017  –         Występy zespołów rytmicznych dla rodziców

IV 2017 r. -        XIII Wiosenna Gala Koncertowa - organizowana wspólnie ze

                             Starostwem Powiatowym i Urzędem Miasta  (odp. K. Karczewska)

31.V 2017 r. –     Dzień Otwarty Szkoły

VI  2017 r. –       Egzaminy promocyjne

12.VI  2017 r.    -    przesłuchania kandydatów do szkoły

IX.2016 -VI 2017 –    koncerty z zaproszeniem artystów z zewnątrz

21.VI.2017 Koncert Absolwentów

23.VI .2017 r. –  g. 14.00  uroczyste zakończenie roku szkolnego w sali szkoły

 

02.V.2017 r., 16.VI.2017 r.

 

koniec roku szkolnego – 23 czerwca 2017 r. KALENDARZ SZKOLNY 2015/2016

 01.09.2015 r. –   Posiedzenie Rady Pedagogicznej – godz. 12.00

01.09.2015 r. –   Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w auli szkoły

                            (koncert   – A. Kurnyta, E. Mazur i J. Konop.)                               

14.09.2015 r. –  Walne zebranie rodziców oraz spotkanie z Radą Rodziców godz.1700

12.10.2015-       Walne zebranie uczniów godz. 1630 połączone z pasowaniem uczniów kl. I i koncert z okazji święta Edukacji Narodowej (występ zespołu hejnalistów, uczniowie i  nauczyciele)

16.XI.2015 r. –    XIII Zaduszki Jazzowe (organizowane wspólnie z Urzędem Miasta

XI.2015 –     Święto Niepodległości – Koncert w wykonaniu chóru szkolnego i solistów.

XI  – III 2015 –  koncerty klas instrumentalnych z udziałem rodziców

21.XII 2015 r.    – Szkolny Wieczór Wigilijny

XII  2015 r.   –     półroczny sprawdzian umiejętności uczniów

18. I. 2016 r.  -     popis najlepszych uczniów i zespołów kameralnych 

I.  2016 r.   –        koncert kolęd w kościele

12.II.2016 r.-       „Dzień Mazurka Dąbrowskiego” – koncert

16.III.2016 r.-     XXII  Kaszubskie Spotkania Akordeonowe dla Szkół Muzycznych I stopnia

18.IV. 2016 r.    - VIII Kaszubskie Prezentacje Skrzypcowe

III-V 2016 r. –    koncerty rekrutacyjne - wyjście do szkół i przedszkoli

 V  2016  –         Występy zespołów rytmicznych dla rodziców

IV 2016 r. -        XII Wiosenna Gala Koncertowa - organizowana wspólnie ze Starostwem Powiatowym i Urzędem Miasta

30.V 2016 r. –     Dzień Otwarty Szkoły

VI  2016 r. –       Egzaminy promocyjne

13.VI  2016 r.    -    przesłuchania kandydatów do szkoły

17.VI.2016 r. –    Piknik rodzinny na Strzelnicy.

IX.2015 -VI 2016 –    koncerty z zaproszeniem artystów z zewnątrz

24.VI .2016 r. –    uroczyste zakończenie roku szkolnego w Sali szkoły z 

                              koncertem   absolwentów

 

Egzaminy półroczne od 14 do 22 grudnia  2015

Rada Pedagogiczna - półroczna 18 stycznia 2016

Egzaminy końcowo roczne od 30 maja do 10 czerwca 2016

Egzamin wstępny dla kandydatów – 13 czerwca 2016

 Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna – 20 czerwca 2016

 Rada Pedagogiczna - podsumowująca – 24 czerwca 2016

wykonane przez: www.derwi.pl
Państwowa Szkoła Muzyczna Kościerzyna