Niedziela 04 Grudnia 2022 - Barbary, Hieronima, Krystiana
aktualności kontakt

Menu

 

BIP PSM Kościerzyna

Rekrutacja

Zapraszamy do nas!

 Zajęcia przygotowawcze dla kandydatów do szkoły z uwagi na pandemię nie odbędą się w tradycyjny sposób.

Kandydatów zapraszamy na krótkie przygotowanie   i badanie przydatności       w dniach:

   15, 16 i 17 czerwca 2020 r. (poniedziałek, wtorek, środa).  

              Indywidualne zaproszenia zostaną wysłane pocztą elektroniczną ze wskazaniem dnia  i godziny przesłuchania.  

Badanie przydatności kandydatów do szkoły odbędzie się w sali nr 1 na parterze. Kandydaci zobowiązani są przestrzegać procedurę bezpieczeństwa, mającą na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się COVID-19. Szczegółowe informacje zostaną przesłane pocztą elektroniczną.


więcej ... dlaczego warto kształcić się w szkole muzycznej... pdf

  

 

 INFORMACJE O REKRUTACJI

Wiek kandydatów od 6 do 16 lat.

Badanie przydatności kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia odbywa się w formie indywidualnych przesłuchań wstępnych kandydatów, podczas których sprawdzane są uzdolnienia muzyczne i predyspozycje do nauki gry na określonym instrumencie, m.in.:

• słuch wysokościowy

• słuch harmoniczny

• poczucie rytmu

• pamięć muzyczna

• wrażliwość i wyobraźnia muzyczna

• predyspozycje i warunki fizyczne do gry na wybranym instrumencie.

 

Mile widziane jest przygotowanie przez kandydata krótkiej piosenki.


W sekretariacie szkoły należy złożyć:

 1. Podanie o przyjęcie do szkoły

 2. Wniosek o przyjęcie do szkoły

 3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do nauki w szkole muzycznej (wszyscy kandydaci).

Rekrutacja zwykle odbywa się do końca maja, a badanie przydatności kandydatów - na początku czerwca (najpierw zapraszamy zainteresowane dzieci na lekcje przygotowawcze, a nastepnie na badanie przydatności kandydatów).


Zgłoszenia przyjmuje oraz  szczegółowych informacji udziela

sekretariat szkoły- 058 686-35-85

przy ulicy Dworcowej 12 w Kościerzynie.


INFORMATOR DLA KANDYDATÓW do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kościerzynie

I. Organ prowadzący : Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
II. Szkoła posiada własny Statut z dnia 17.X.2008 r. ze zmianami.
III. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 07.09.1991., „O systemie oświaty” ( Dz. Ustaw nr 95, poz. 425 z dalszymi zmianami) oraz w przepisach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odnoszących się do szkół artystycznych, a w szczególności:

 1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;
 2. Umuzykalnia, rozwija zdolności artystyczne uczniów, umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia w Szkołach Muzycznych II stopnia oraz Liceach Muzycznych;
 3. Przygotowuje do aktywnej działalności na rzecz kultury.
 4. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy się z dniem 31 sierpnia następnego roku (szkoła realizuje przerwy świąteczne, ferie zimowe i wakacyjne ).
 5. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły muzycznej I –go stopnia cyklu:
  • sześcioletniego jest ukończone co najmniej 7 lat albo 6 lat w przypadku, o którym mowa w art.36 ust. 1 i 2 ustawy oraz nie więcej niz 10 lat,
  • czteroletniego jeżeli w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.
 6. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają wniosek o przyjęcie do szkoły wraz ze świadectwem zdrowia, od dnia 15 lutego do 15 maja. Formularze wniosków do odbioru w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej.
 7. Czas trwania cyklu kształcenia w PSM I stopnia wynosi:
  1. cykl czteroletni – 4 lata
  2. cykl sześcioletni – 6 lat
 8. Godzina lekcyjna trwa 45 minut z wyjątkiem zajęć z instrumentu głównego cyklu sześcioletniego w klasach od I do III – 30 min (wg planu nauczania).
 9. Szkoła kształci w następujących specjalnościach:
  • gry na fortepianie,
  • gry na skrzypcach,
  • gry na organach,
  • gry na klarnecie,
  • gry na saksofonie,
  • gry na gitarze,
  • gry na trąbce,
  • gry na puzonie,
  • gry na flecie porzecznym,
  • gry na akordeonie,
  • gry na perkusji.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji zapraszamy do siedziby naszej szkoły przy ulicy Dworcowej 12 w Kościerzynie!

wykonane przez: www.derwi.pl
Państwowa Szkoła Muzyczna Kościerzyna