Piątek 27 Stycznia 2023 - Anieli, Juliana, Przemysława
aktualności kontakt

Menu

 

BIP PSM Kościerzyna

Archiwum - Likwidacja barier architektonicznych w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Kościerzynie

Likwidacja barier architektonicznych w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Kościerzynie

Zamawiający Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Kościerzynie, rozstrzygnęła przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych:

„LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W KOŚCIERZYNIE”

Postępowanie przetargowe zarejestrowane było pod Nr 35564-2010

  Ogłoszenie w BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o rozstrzygnięciu przetargu i udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane nr BZP: 103380 - 2010 z dn. 13.04.2010

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych

****************************

Projekt został dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rahabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Określenie przedmiotu zamówienia:

5.1. Pochylnia dla niepełnosprawnych. Pochylnię należy wykonać jako laną żelbetową, maksymalne pochylenie pojazdu nie może być większe niż 6%. Powierzchnię pochylni należy wyłożyć płytkami mrozoodpornymi, anty poślizgowymi (lastryko płukane). Całość wykonać zgodnie z częścią rysunkową zachowując wymiary. Na pochylni należy zamontować balustrady wykonane ze stali i drewana egzotycznego.

5.2. Remont powierzchni schodów. Z uwagi na znaczne zniszczenie powierzchni schodó na dojściu do wejścia głównego należy je rozebrać i odnowić wykładając płytkami mrozoodpornymi antypoślizgowymi (lastryka płukane)

5.3. Posadzka na spoczynku przed wejściem głównym. Z uwagi na znaczne zniszczenie posadzki należy ją rozebrać i wylać nową, wraz z wyłożeniem płytkami mrozoodpornymi anty poślizgowymi (lastryko płukane)

5.4. Stolarka drzwiowa. Zgodnie z dokumentacją należy wymienić istniejące drzwi główne do budynku szkoły na stolarkę Aluminiową lub drewnianą. Przystosowaną do użytkowania przez osoby na wózkach inwalidzkich. Przewidziano wymianę drzwi wejściowych do łazienki. W tym celu należy rozkuć istniejący otwór drzwiowy do wymiarów zgodnych z wymaganiami dla osób na wózkach inwalidzkich

5.5. Wyburzenia w istniejącym z pomieszczeniu W.C. Zgodnie z dokumentacją należy wyburzyć istniejącą ściankę w pomieszczeniu W.C. tworząc jedno pomieszczenie.

5.6. Przybory i armatura sanitarna. Należy zdemontować istniejącą armaturę sanitarną i zainstalować pochwyty ułatwiające korzystanie z przyborów osobom niepełnosprawnym.

5.7. Posadzki i powierzchnie na ścianach. Zgodnie z dokumentacją należy wymienić istniejącą glazurę i terakotę na nową.

 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.04.2010

LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6

INFORMACJE O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ oraz NAJWYŻSZĄ CENĄ:

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Handlowo - Usługowa OL-BUD Radosław Zdrojewski,

ul. Jeziorna 8, 83-322 Stężyca, woj. pomorskie

dodano dnia: 13.04.2010

powrót

wykonane przez: www.derwi.pl
Państwowa Szkoła Muzyczna Kościerzyna